Dni wolne


Dni wolne w roku oświatowym 2022/2023:

  • 14.10.2022
  • 31.10.2022 – 01.11.2022
  • 11.11.2022
  • 21.12.2022 – 01.1.2023
  • 06.1.2023
  • 30.1.2023 – 12 2.2023
  • 05.4.2023 –  11.4.2023
  • 01.5.2023 – 03.5.2023
  • 08.6.2023