TOEIC (Test of English for International Communication)

Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10-990 punktów.

Egzamin TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:

Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 – 495 punktów

Reading Comprehension (czytanie) 5 – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

FORMAT EGZAMINU

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) –
100 pytań / zadań testowych
Sekcja I – interpretacja fotografii 10 pytań
Sekcja II – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 30 pytań
Sekcja III – dłuższe dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego 30 pytań
Sekcja IV – dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej 30 pytań
Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) –
100 pytań / zadań testowych
Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu 40 pytań
Sekcja VI – uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego 12 pytań
Sekcja VII
– autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów
– teksty typu ‘double passages’ – dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z pytaniami poniżej
28 pytań
20 pytań

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Tabelę Sprawności Językowych można zobaczyć tutaj : http://www.pl.toeic.eu/toeic-sites/toeic-poland/table-toeic-02/

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Przygotowanie do egzaminu

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

Uznawalność

Firmy i instytucje

Egzamin TOEIC jest szczególnie popularny wśród wiodących i najbardziej prestiżowych pracodawców, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego pracownika. Egzaminy TOEIC stosują między innymi takie firmy jak:

 • Alcatel-Lucent
 • Accenture
 • Agora SA
 • AXA Insurance
 • Bayer
 • BL Stream
 • BRE Bank-Service Point
 • CAT LC
 • Centertel
 • Continental Automotive
 • Daikin
 • Deutsche Bank
 • DZ Bank
 • Egis
 • Eurilogic
 • Ford Polska
 • France Telecom (TP S.A.)
 • GlaxoSmithKline
 • Hoffman-la-Roche
 • International Paper
 • Kodak
 • Lafarge
 • LEK S.A.
 • Leroy Merlin
 • LG Electronics
 • Michelin
 • Nutricia
 • PSE
 • PWPW
 • PZ Cussons
 • Renault
 • Rockwell Automation
 • Schenker Polska
 • Siemens
 • Toyota Motor Poland
 • Unilever
 • Vattenfall Heat Poland
 • Warbud

Służba Cywilna

Egzamin TOEIC z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym

Podstawa prawna:

DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 13 POZ. 82 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2007 r.)

Szkolnictwo wyższe

Odpowiedni wynik egzaminu zalicza lektorat z języka angielskiego na wielu uczelniach w Polsce, między innymi:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła TWP w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach
 • WAT
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

TOEIC i CEF (Common European Framework of Reference)

Wyniki egzaminu TOEIC odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

 • A1 = 200 punktów
 • A2 = 400 punktów
 • B1 = 550 punktów
 • B2 = 750 punktów
 • C1 = 880 punktów
 • C2 = 960 punktów*

* punktacja sugerowana przez ETS, poparta przeprowadzonymi badaniami. Firmy i instytucje mają jednak możliwość ustalania własnych progów kompetencyjnych w zależności od np. profilu stanowiska, stąd oczekiwana od kandydata punktacja może odbiegać od podanych wartości

Terminy egzaminów

Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie.

Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Egzamin TOEIC gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

TOEIC Bridge

TOEIC® Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC® Bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Format egzaminu

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:

interpretacja fotografii,

zadania typu pytanie-odpowiedź,

krótkie dialogi.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.

Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:

uzupełnianie zdań,

test rozumienia tekstu pisanego.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów.
Dlatego też, egzaminu nie można ‘oblać’. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;

Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;

Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;

Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;

Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.

Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

Uznawalność

TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie ‘umożliwiającym komunikację’, czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:

Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,

Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,

Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych

Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń

TOEIC Bridge i CEF (Common European Framework of Reference)

Wyniki egzaminu TOEIC Bridge odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

A1 = 92+

A2 = 134+

B1 = 170+

Terminy egzaminów

Egzaminy TOEIC Bridge są organizowane na żądanie na terenie całej Polski, również w naszym Studium. Więcej informacji udzieli nasz ośrodek.

Egzamin TOEIC Bridge gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

Certyfikat TOEIC Bridge

Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4.