Kursy językowe - grupowe

Języki, których uczymy:

 • angielski,
 • niemiecki,
 • włoski,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • rosyjski,
 • holenderski,
 • norweski,
 • japoński,
 • chiński,
 • polski dla obcokrajowców.

Wiek
W lekcjach grupowych biorą udział dzieci od 7 roku życia, młodzież i dorośli. Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania w języku.

Rok oświatowy podzielony jest na 2 semestry: zimowy: od 1 września do 31 stycznia i wiosenny: od 1 lutego do 30 czerwca. Organizujemy również kursy letnie (więcej… patrz: Kursy letnie).

Umowy ze słuchaczami są podpisywane w wypadku grup tworzonych na zlecenie firm i one określają prawa i obowiązki obu stron. Pozostałych słuchaczy obowiązuje Regulamin Finansowy Studium, który każdy słuchacz otrzymuje przy zapisywaniu się na kurs językowy. W przypadku rezygnacji kwota wpłaconych zaliczek i rat podlega zwrotowi proporcjonalnie do wykonanej usługi. Zwrot nadpłaconej kwoty następuje po odliczeniu wartości kursu do dnia złożenia rezygnacji.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Studium w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ściegiennego 7, w niewielkiej odległości od ruchliwego Centrum Handlowego: Panorama, Castorama, Tesco, Komfort, Kupiec Gorzowski (od 100 do 300m), w odległości ok. 5 minut jazdy samochodem od centrum miasta. Przed szkołą znajduje się duży bezpłatny parking dla słuchaczy. Nie posiadamy własnych oddziałów w innych miastach, natomiast dojeżdżamy na zajęcia do firm poza Gorzowem Wlkp., mniej więcej na obszarze byłego województwa gorzowskiego.

Studium posiada:

 • 12 sal wykładowych, dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne,
 • pokój nauczycielski z bogatą biblioteczką metodyczną przede wszystkim języka angielskiego, niemieckiego i innych języków
 • sekretariat z biblioteczką literatury angielskiej, na różnych poziomach językowych, do wypożyczenia dla słuchaczy.
 • Nauczyciele mają do dyspozycji kserokopiarkę, projektory, telewizor, video, białe i czarne tablice, słowniki, zestawy testów, gier, plansz oraz metodyczne materiały uzupełniające.

Rodzaje kursów, jakie oferujemy, to:

 • kursy języka ogólnego i specjalistycznego;
 • przygotowanie do egzaminów ETS: TOEFL®iBT, TOEIC®, TFI® i WiDaF;
 • Uniwersytetu Cambridge: FCE, CAE i CPE;
 • Instytutu Goethego: ZD, Goethe-Zertifikat B2, Goethe Zertifikat C1, ZOP i KDS,
 • do matury podstawowej i rozszerzonej (więcej… patrz: Egzaminy międzynarodowe i matury)
 • konwersacje.

Większość kursów odbywa się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku; organizujemy również zajęcia poranne i weekendowe.

Wielkość grup jest zróżnicowana.

Nasze standardowe grupy to:

 • grupy 5-9-osobowe (tych jest najwięcej)

Uczymy również w grupach:

 • 2 – osobowych;
 • 3 – osobowych
 • 4 – osobowych.

Grupy są:

 • otwarte – może zapisać się do nich każdy;
 • zamknięte – tworzone na życzenie słuchaczy.

Kwalifikujemy do grup wiekowych poprzez testy i rozmowy kwalifikacyjne. Różnica wieku w grupie w przypadku dzieci i młodzieży z reguły nie przekracza 2 lat, w wyjątkowych przypadkach 3 lata. Dorosłych kwalifikujemy do osobnych grup.

Intensywność nauczania:

 • 32 godziny w semestrze (1 raz w tygodniu po 2 godziny lub 2 razy w tygodniu po 1 godzinie)
 • 64 godziny w semestrze (2 razy w tygodniu po 2 godziny)
 • Lekcje są 45-minutowe.

Program nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości grupy, opracowany w oparciu o ogólną podstawę programową. W trakcie trwania kursu postępy w nauce są systematycznie monitorowane przez testy kontrolne i okresowe.

Więcej… patrz: Program nauczania.

Uczymy metodami:

 • komunikatywną;
 • Piomar House,
 • Direct English.

Więcej… patrz: Metody nauczania.

Kadra

Grupy początkujące uczą tylko i wyłącznie nauczyciele polscy posiadający wysokie kwalifikacje do nauczania języków obcych. Grupy średniozaawansowane w języku angielskim metodą komunikatywną zajęcia prowadzą na przemian nauczyciele polscy i native-speakerzy. W pozostałych językach nauczyciele polscy i w miarę możliwości również native-speakerzy. Grupy zaawansowane uczą przede wszystkim native-speakerzy, ale również nauczyciele polscy – wybitni specjaliści.

Więcej… patrz: Kadra.

Podręczniki można zamówić za pośrednictwem Studium (z 10% rabatem). Dodatkowe kserowane materiały są bezpłatne. Podręczników dla słuchaczy nie kopiujemy. Uczystnicy kursów Studium mogą również korzystać bezpłatnie z biblioteczki literatury angielskiej i niemieckiej na różnych poziomach językowych. (więcej… patrz: Biblioteka)

Certyfikaty

Na zakończenie roku szkolnego każdy ze słuchaczy otrzymuje certyfikat ukończenia kursu z wpisanym odpowiednim dla siebie poziomem zaawansowania w języku. Nasze poziomy są dostosowane do standardowych poziomów europejskich TELC określonych przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Więcej… patrz: Poziomy.

Ceny kursów grupowych zależne od wielkości grupy i trybu (system 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub 2 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej).

Więcej… patrz: Cennik.