Plan zajęć - włoski

Prosimy uprzejmie o sprawdzenie swojego planu zajęć według następujących działów: grupy początkujące, grupy średniozaawansowane oraz grupy maturalne i egzaminacyjne.

W każdym dziale grupy są uszeregowane alfabetycznie w pierwszej kolumnie: “Nazwa grupy w roku oświatowym 2021/2022” (nazwę tę macie Państwo na rachunkach otrzymanych od nas w ubiegłym roku oświatowym i prosimy jedynie zignorować pierwszą literkę “s” z kropeczką).

W następnych kolumnach znajdują się: aktualna nazwa grupy i aktualny plan zajęć. Cyfry rzymskie oznaczają numery sal.

Zapraszamy na zajęcia od 19.09.2022 zgodnie z planem.

L.p.Nazwa grupy w roku oświatowym 2021/2022Nazwa grupy w roku oświatowym 2022/2023Plan zajęć w roku oświatowym 2022/2023Inicjały nauczycieli
POCZĄTKUJĄCE
1.
ŚREDNIOZAAWANSOWANE i ZAAWANSOWANE
1.s. Espresso 1p.1 s. Espresso 1p.1 Wt. 17.20 IX (1×2)BB
2.s. Espresso 4g.1 Espresso 5g.1Wt. 19.00 IX (1×60)BB
3.
MATURALNE I EGZAMINACYJNE
1.