Goethe - Zertifikat ZD - poziom B1

Jest znany na całym świecie i ceniony przez pracodawców jako poświadczenie znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym uzyskanym po ok. 400-600 godzinach intensywnej nauki. W Niemczech jest on honorowany jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego wymagane do uzyskania obywatelstwa. Zwiększa szanse na rynku pracy, gdyż jest ceniony przez pracodawców jako potwierdzenie podstawowej praktycznej znajomości języka niemieckiego.

Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, iż dysponuje znajomością języka niemieckiego, która umożliwia mu podstawową komunikację językową w mowie i piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego.

Egzamin pisemny trwa z przerwą 3 godziny i składa się z następujących komponentów:

Rozumienie tekstu czytanego:

  • pięć krótkich tekstów
  • jeden lub dwa dłuższe teksty
  • dwanaście ogłoszeń

Wszystkie teksty o łącznej długości do 1000 słów.
Typ zadań – przyporządkowanie, test wyboru.

Komponent gramatyczno-leksykalny:
dwa teksty o łącznej długości do 350 słów.
Typy zadań: przyporządkowanie, test wyboru.
Komponent 1 i 2 trwa łącznie 90 min.

Rozumienie ze słuchu (35 min.)

  • pięć krótkich tekstów
  • wywiad lub rozmowa

Typ zadań: test prawda/fałsz.

Wypowiedź pisemna (30 min.)

list osobisty, półformalny lub formalny w oparciu o polecenia zawarte w czterech punktach.
Oczekiwane umiejętności: informowanie, zasięganie informacji, składanie sprawozdania, reklamacji, wyrażanie opinii.

Egzamin ustny trwa 15 minut i składa się z następujących części:

  • nawiązanie kontaktu między egzaminowanym i egzaminującymi (ok. 3 min.)
  • rozmowa na zaproponowany egzaminowanemu temat (ok. 6 min.)
  • wspólne rozwiązanie problemu lub zadania w oparciu o podaną sytuację (ok. 6 min.)