Kursy językowe - indywidualne

Języki, których uczymy:

 • angielski,
 • niemiecki,
 • włoski,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • rosyjski,
 • holenderski,
 • norweski,
 • japoński,
 • chiński,
 • polski dla obcokrajowców.

Wiek
Uczymy dzieci od 4 roku życia, młodzież i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania w języku.

Umowy zawierane przez Studium i uczestników lekcji indywidualnych określają zasady współpracy i realizacji nauki języka. W sprawach nie objętych umową decyduje Regulamin Finansowy Studium.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Studium przy ul. Ściegiennego 7 bądź w siedzibach firm lub w miejscach wskazanych przez firmy.

Studium posiada:

 • 12 sal wykładowych, dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne,
 • pokój nauczycielski z bogatą biblioteczką metodyczną przede wszystkim języka angielskiego, niemieckiego i innych języków
 • sekretariat z biblioteczką literatury angielskiej, na różnych poziomach językowych, do wypożyczenia dla słuchaczy.
 • Nauczyciele mają do dyspozycji kserokopiarkę, projektory, telewizor, video, białe i czarne tablice, słowniki, zestawy testów, gier, plansz oraz metodyczne materiały uzupełniające.

Rodzaje kursów, jakie oferujemy, to:

Organizujemy lekcje indywidualne dostosowane do potrzeb słuchaczy i kładziemy nacisk na ćwiczenie tych umiejętności językowych, z którymi słuchacze mają trudności lub które chcą rozwijać przede wszystkim.

Organizujemy lekcje indywidualne:

 • w celu podnoszenia ogólnych kwalifikacji językowych;
 • dla usprawnienia szczegółowych umiejętności językowych, np.: mówienia (konwersacje), rozumienia i stosowania gramatyki, wypowiadania się w piśmie;
 • przygotowujące do matury i egzaminów;
 • przygotowujące do wyjazdów do pracy za granicę;
 • przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych, spotkań biznesowych,
 • obrony prac dyplomowych i doktorskich;
 • w celu komunikowania się w miejscu pracy (rozmowy telefoniczne,
 • e-maile, prezentacje, dyskusje itp);
 • w celu nadrobienia zaległości w szkole lub na uczelni.

Program nauczania lekcji indywidualnych to program autorski, uwzględniający indywidualne potrzeby, predyspozycje, motywacje i dyspozycyjność słuchacza.

Więcej… patrz: Program nauczania.

Intensywność nauki

Uzależniona jest od potrzeb słuchaczy. Terminy zajęć uzgadniane są ze słuchaczami i zajęcia przeprowadzane są o stałych godzinach w określonych, uzgodnionych ze słuchaczami dniach i w ilości wskazanej przez słuchacza.

Może to być 1 godzina w tygodniu, 2 lub więcej. Na życzenie jesteśmy w stanie zorganizować lekcje codziennie w dowolnej ilości. Tempo nauki dyktuje słuchacz. Im więcej nakładu pracy własnej w domu, tym większe i szybsze postępy. Lekcje są 45-minutowe lub 60-minutowe.

Uczymy metodami:
 • komunikatywną;
 • Piomar House,
 • Direct English.

Więcej… patrz: Metody nauczania.

Lektorzy

Prowadzący lekcje indywidualne to native-speakerzy i polscy nauczyciele o wysokich kwalifikacjach.

Więcej… patrz: Kadra.

Certyfikaty

Na zakończenie roku oświatowego każdy ze słuchaczy otrzymuje certyfikat ukończenia kursu z wpisanym odpowiednim dla siebie poziomem zaawansowania w języku. Nasze poziomy są dostosowane do standardowych poziomów europejskich TELC określonych przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Więcej… patrz: Poziomy.

Odpłatność

Za lekcje indywidualne naliczana jest zgodnie z Regulaminem Finansowym Studium (za lekcje w siedzibie Studium):

W przypadku lekcji poza siedzibą Studium ceny lekcji indywidualnych są negocjowane.

Płatności za lekcje indywidualne dokonuje się za miesiąc z góry w przypadku osób prywatnych lub na koniec miesiąca, w przypadku firm. Uczestnicy lekcji indywidualnych mają prawo do odwołania lekcji bądź przesunięcia jej, na termin późniejszy, nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem lekcji, jednak nie więcej niż 20% wszystkich lekcji.

Więcej… patrz: Cennik.