Metody nauczania

Uczymy metodami:

  • komunikatywną;
  • Piomar House;
  • Direct English.

Metoda komunikatywna dotyczy wszystkich języków, które oferujemy, Direct English – języka angielskiego a Piomar House – języka niemieckiego.

Metoda komunikatywna rozwija wszystkie umiejętności językowe, tj. mówienie, rozumienie słowa mówionego i pisanego, gramatykę i pisanie.

Celem tej metody jest doskonalenie umiejętności osiągania przez słuchaczy kompetencji komunikacyjnej, a więc wymiana informacji i emocji w kontaktach ze światem zewnętrznym. Metoda ta nazywana jest również metodą komunikacyjną.

Metoda Direct English i Piomar House są bardzo efektywnymi metodami na poziomie początkującym i średniozaawansowanym dla osób chcących szybko nauczyć się mówić i rozumieć słowo mówione. Założeniem tych metod jest to, że słuchacze mówią i słuchają czterokrotnie więcej w czasie lekcji niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka, a częstotliwość powtórek na lekcji oraz szybkość mówienia powodują, że słuchacze uczą się szybciej i więcej rozumieją. Mniej czasu poświęcają na naukę w domu, nie ma zadań domowych i ćwiczeń gramatycznych.

Metoda Direct English dotyczy języka angielskiego, a Piomar House języka niemieckiego

Metody te są bardzo efektywne na etapie początkującym i średniozaawansowanym. Doskonale rozwijają umiejętności w mówieniu i rozumieniu ze słuchu i łamią bariery w wypadku trudności słuchaczy z wypowiadaniem się, ponieważ zmuszają do mówienia i rozumienia słowa mówionego.

Na wyższych poziomach ich efektywność maleje, ponieważ są to metody dość schematyczne, gdzie słuchacze sami nie zadają pytań i nie dyskutują, jedynie udzielają odpowiedzi.

Dlatego też na pewnym etapie, najczęściej około poziomu intermediate (B1) następuje przejście do metody komunikatywnej i ewentualnie przygotowanie do egzaminów.