Kursy dla firm

Języki,  których uczymy w firmach:

 • angielski,
 • niemiecki,
 • włoski,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • rosyjski,
 • holenderski,
 • norweski,
 • japoński,
 • chiński,
 • polski dla obcokrajowców.

Umowy

zawierane przez Studium i firmy zlecające Studium wykonanie usługi przeprowadzenia kursów językowych określają dokładnie zasady współpracy i realizacji nauki języków obcych w trakcie obowiązywania umowy. Umowy są negocjowane i podpisywane w momencie uzyskania konsensusu.

Zajęcia odbywają się:

w siedzibie Studium przy ul. Ściegiennego 7 bądź w siedzibach firm lub miejscach wskazanych przez firmy.

Rodzaje kursów:

 • język ogólny;
 • język biznesowy;
 • konwersacje;
 • przygotowanie do egzaminów;

oraz

 • lekcje grupowe;
 • lekcje indywidualne.

Program

lekcji firmowych uwzględnia potrzeby firmy i poziom językowy uczestników kursu.

W trakcie trwania kursu uczestnicy są systematycznie monitorowani poprzez testy kontrolne i okresowe.

Na zakończenie nauki otrzymują świadectwa z wpisanym odpowiednim dla siebie poziomem językowym dostosowanym do standardowych poziomów europejskich TELC określonych przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Więcej… patrz: Program nauczania.

Więcej… patrz: Poziomy.

Intensywność

nauczania uzgadniana jest z przedstawicielami firm i realizowana później zgodnie z ustaleniami.

Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji 45-minutowych i 60-minutowych.

Testy i rozmowy kwalifikacyjne

Grupy szkoleniowe tworzone są w oparciu o testy i rozmowy kwalifikacyjne, które są przeprowadzane przed rozpoczęciem kursów.

Metody

Stosujemy te metody, które najefektywniej realizują podstawowe cele. Często łączymy kilka metod, by zintensyfikować postępy w nauce.
Stosowane metody to:

 • komunikatywna;
 • Piomar House;
 • Direct English.

Więcej… patrz: Metody nauczania.

Odpłatność

za lekcje firmowe, które odbywają się w Studium, naliczane jest zgodnie z Regulaminem Finansowym Studium (więcej… patrz: Cennik), natomiast odpłatność za lekcje poza Siedzibą Studium jest negocjowana.

Płatności za odbyte lekcje regulowane są zgodnie z ustaleniami przyjętymi w obowiązującej umowie.