Matury

Przygotowujemy do matury:

  • podstawowej
  • rozszerzonej

ze wszystkich nauczanych przez nas języków.

Zajęcia odbywają się w grupach:

  • 5-9-osobowych
  • 4-osobowych
  • 3-osobowych
  • 2-osobowych
  • indywidualnie

Rozpoczynają się w połowie września, a kończą pod koniec kwietnia.

Są prowadzone przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu metodycznym, posiadających uprawnienia:

  • egzaminatorów maturalnych,
  • egzaminatorów-weryfikatorów maturalnych,
  • przewodniczących szkolnych i wojewódzkich komisji maturalnych.

Zdawalność matur przez uczestników kursu prowadzonych przez naszych nauczycieli wynosi 100%.

O zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy maturalnej decyduje wynik testu kwalifikacyjnego.