Studium powstało w listopadzie 1991 roku w Gorzowie Wlkp. Jest to prywatna szkoła językowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarejestrowana w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp. jako organizator działalności oświatowej pod numerem 156 z dn. 12.05.1994r.

Prowadzone jest przez Krystynę Monach, absolwentkę Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która jest jednocześnie właścicielem i dyrektorem Studium. Siedziba szkoły mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ściegiennego 7, w niewielkiej odległości od ruchliwego Centrum Handlowego: Panorama, Castorama, Tesco, Komfort, Kupiec Gorzowski (od 100 do 300m); w odległości ok. 5 min. jazdy samochodem od centrum miasta. Przed szkołą znajduje się duży bezpłatny parking dla słuchaczy (patrz: mapa dojazdu).

Wielkość grup Standardowe lekcje odbywają się w grupach 5 – 9 osobowych. Studium organizuje również lekcje indywidualne oraz w grupach 2, 3 i 4 osobowych.

Poziomy Szkoła oferuje naukę języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, norweskiego, holenderskiego, japońskiego i języka polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2) we wszystkich grupach wiekowych począwszy od lat 4 o profilu ogólnym i specjalistycznym. Przygotowuje do międzynarodowych egzaminów ETS: TOEFL®iBT, TOEIC®, TFI®, i WiDaF; Cambridge w British Council: FCE, CAE i CPE; w Instytucie Goethego: ZD, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, ZOP i KDS oraz TELC i CELI. Prowadzi kursy ogólne, biznesowe, egzaminacyjne, maturalne i konwersacyjne.

Umiejętności językowe Studium rozwija wszystkie umiejętności językowe tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie; jednakże główny nacisk położony jest na mówienie i rozumienie. Stąd też w pierwszym roku nauki zajęcia prowadzone są przez polskich nauczycieli, a już od drugiego roku słuchacze mają lekcje na przemian z polskimi i angielskimi nauczycielami, a w miarę postępów w języku lekcje prowadzone są wyłącznie przez nauczycieli z Anglii lub USA.

Program Szkoła dostarcza ambitnego intelektualnie programu, zgodnego z wymogami światowych standardów nauczania, który jest realizowany w przyjaznej i twórczej atmosferze przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach z Polski, Anglii i USA. Postępy w nauce są regularnie sprawdzane poprzez testy, a na koniec roku oświatowego słuchacze otrzymują certyfikaty językowe.

Metody Prowadzimy zajęcia metodą komunikatywną, Direct English i Piomar House. Metody Direct English i Piomar House są bardzo efektywnymi metodami na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym dla osób chcących szybko nauczyć się mówić i rozumieć słowo mówione. Założeniem tej metody jest to, że słuchacze mówią i słuchają czterokrotnie więcej w czasie lekcji niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka, a częstotliwość powtórek na lekcji oraz szybkość mówienia powodują, że słuchacze uczą się szybciej i więcej rozumieją. Natomiast w metodzie komunikatywnej akcenty rozłożone są równomiernie na mówienie, gramatykę i pisanie wypracowań.

Więcej… patrz: Metody nauczania.

Platforma internetowa do nauki języka angielskiego metodą Direct English udostępniona bezpłatnie dla naszych słuchaczy na naszej stronie internetowej pozwala na indywidualny tok nauki i pomaga utrwalić i poszerzyć umiejętności językowe (patrz: Platforma internetowa).

Egzaminy SJO „Project” jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ETS międzynarodowych egzaminów: TOEFL®iBT, TOEIC®, TFI® i WiDaF i partnerem British Council w 1 Edycji Programu dla Instytucji Addvantage. Od 1995 przygotowuje z powodzeniem do egzaminów Uniwersytetu Cambridge: FCE, od 1997 do egzaminów CAE i CPE, a od 1998 do ZD, ZMP, Goethe-Zertyfikat B2 i C1, ZOP oraz KDS w Instytucie Goethego. Przygotowujemy również do egzaminów City & Guilds Pitman Qualifications, TELC i CELI.

Więcej… patrz: Egzaminy międzynarodowe i matury.

Nasze osiągnięcia Wysoki wskaźnik zdawalności egzaminów międzynarodowych i matur, pierwsze miejsce w rankingu Newsweeka na najlepszą szkołę językową w Gorzowie Wlkp., czołowe miejsca w finałach wojewódzkich konkursów językowych.

Więcej… patrz: Nasze osiągnięcia.

Przyjęcie do szkoły odbywa się poprzez rozmowy i testy kwalifikacyjne oraz dodatkowe testy sprawdzające w przypadku kandydatów zamierzających podejść do egzaminów ETS, Cambridge lub w Instytucie Goethego. Test kwalifikacyjny języka angielskiego jest na naszej stronie internetowej (patrz: Test kwalifikacyjny).

Więcej… patrz: Jak się zapisać?

Świadectwa językowe Na zakończenie roku szkolnego każdy ze słuchaczy otrzymuje certyfikat ukończenia kursu z wpisanym odpowiednim dla siebie poziomem zaawansowania w języku. Nasze poziomy są dostosowane do standardowych poziomów europejskich TELC określonych przez Radę Europy: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Więcej… patrz: Poziomy.

Wyposażenie Studium posiada 12 sal wykładowych dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne, pokój nauczycielski z bogatą biblioteczką metodyczną j.angielskiego i niemieckiego oraz literatury angielskiej. Nauczyciele mają do dyspozycji kserokopiarkę, projektory, radiomagnetofony, telewizor, video, białe i czarne tablice, słowniki, zestawy testów, gier, plansz oraz metodyczne materiały uzupełniające.

Szkoły językowe za granicą SJO „Project” współpracuje z wieloma szkołami w Anglii, Niemczech i na Malcie, wysyłając tam osoby chętne do doskonalenia języka w ciągu całego roku.

0 +
lat doświadczenia
0 +
wydanych certyfikatów
0 +
języków obcych

solidność 

ciągłość 

skuteczność

profesjonalizm

Studium jest otwarte na różne formy współpracy z zakładami pracy, instytucjami oraz osobami indywidualnymi. ZAPRASZAMY !!!

Informacje i zapisy:

Studium  Języków  Obcych  PROJECT
Krystyna Monach
ul. Ściegiennego 7, Gorzów Wlkp.

Kontakt:

mobile 603 381 850
mobile 601 787 160
tel. 95 722 90 09
tel. 95 722 98 80
e-mail: studium@project.gorzow.pl