Goethe - Kleines Deutsches Sprachdiplom - poziom C2

Certyfikat Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) potwierdza, że jego posiadacz opanował ponadregionalny standardowy język niemiecki w stopniu umożliwiającym różnicowanie niuansów stylistycznych i znaczeniowych. Rozumie on ambitne oryginalne teksty (przede wszystkim literackie) i potrafi sprawnie formułować wypowiedzi pisemne i ustne. Pod względem stopnia trudności egzamin KDS odpowiada egzaminowi Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), ale dodatkowo świadczy on o orientacji w różnych dziedzinach kultury niemieckiej i o posiadanej wiedzy na temat Niemiec.