TFI - Test de français International

Test de français International to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin TFI trwa 1 h 50 minut i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części:

Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu)  5 ? 495 punktów

Reading Comprehension (czytanie)  5 ? 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

FORMAT EGZAMINU

Listening Comprehension (czas trwania: 42 minuty) –
90 pytań / zadań testowych
Sekcja I – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 40 pytań
Sekcja II – dłuższe dialogi z pytaniami 30 pytań
Sekcja III – dłuższe wypowiedzi i konwersacje 20 pytań
Reading Comprehension (czas trwania 68 minut) –
90 pytań / zadań testowych
Sekcja IV – identyfikacja błędów w zdaniu 25 pytań
Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentami pasującymi do kontekstu 25 pytań
Sekcja VI
– autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu
40 pytań

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Terminy egzaminów

Egzamin TFI jest organizowany w sesjach otwartych oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie.

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TFI gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów z języka francuskiego w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Certyfikaty TFI

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

pomarańczowy: 10 – 215 punktów

brązowy: 220 – 465 punktów

zielony: 470 – 725 punktów

niebieski: 730 – 855 punktów

złoty: 860 – 990 punktów