Kadra

Nauczyciele Studium, zarówno polscy, jak i native-speakerzy to profesjonalni lektorzy, posiadający wysokie kwalifikacje i wybitne umiejętności dydaktyczne. Posiadają tytuły magistra bądź licencjata filologii angielskiej oraz liczne certfikaty potwierdzające udział w konferencjach metodycznych.

Wielu z nich jest egzaminatorami, egzaminatorami-weryfikatorami maturalnymi, przewodniczącymi maturalnych komisji egzaminacyjnych szkolnych i wojewódzkich oraz pracownikami dydaktycznymi uczelni wyższych.

Posiadają doskonały warsztat metodyczny, ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, śledzą nowości w trendach w nauczaniu.

Są przyjaźnie nastawieni do słuchaczy i jednocześnie wymagający. Prowadzą interesujące zajęcia, wzbogacane dodatkowymi materiałami oraz urozmaicane zadaniami nastawionymi na komunikację.

w Studium pracuje około 20 nauczycieli, w tym jeden native-speaker z Anglii.